Sprawdź, na jakich zasadach jest możliwe zasiedzenie nieruchomości rolnej

Zasiedzenie nieruchomości to jeden ze sposobów jej nabycia. Do zasiedzenia nieruchomości potrzeba jednak czasu – nawet 30 lat! Co więcej, nieruchomość rolną może zasiedzieć tylko rolnik indywidualny. Trzeba także zadbać o poświadczenie zasiedzenia przez sąd. Warto przy tym pamiętać, że Agencji Nieruchomości Rolnych przysługują określone prawa, jeśli zechce kupić taką nieruchomość. Więcej na temat zasiedzenia nieruchomości rolnej przeczytasz w tym e-booku.

Poznaj podatkowe skutki transakcji gospodarczych między małżonkami

Biznesowe relacje między małżonkami nie należą do rzadkości. Przepisy podatkowe nie zabraniają dokonywania transakcji między małżonkami, którzy jednocześnie prowadzą oddzielne działalności gospodarcze. Małżonkowie, którzy są jednocześnie swoimi kontrahentami powinni jednak pamiętać o ewentualnych podatkowych skutkach tych powiązań i to zarówno w PIT, jak i w VAT. Przeczytasz o nich w tym e-booku.

Niebezpieczne substancje chemiczne w gospodarstwie – dowiedz się, jakie są bezpieczne praktyki

Praca w gospodarstwach rolnych wiąże się z licznymi zagrożeniami. Do szczególnie niebezpiecznych możemy zaliczyć te związane ze szkodliwymi substancjami chemicznymi – zwłaszcza przeznaczonymi do ochrony roślin. Właściwe postępowanie z nimi pozwala na minimalizowanie negatywnych następstw, jakie wiążą się z ich stosowaniem. Sprawdź się, jak postępować, aby zminimalizować ryzyko związane z użyciem środków chemicznych w Twoim gospodarstwie.